rusinmaromorosh (rusinmaromorosh) wrote,
rusinmaromorosh
rusinmaromorosh

День Русинів Словакії: Презідентка апелує, жебы быти гордыма на свою ідентіту.

Уповномоченый звертать увагу на школство

12-ый юн є приятый Світовым конґресом Русинів як День Русинів Словакії. Русинів із той нагоды поздоровила презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова. Зробила так на своїй офіціалній сторінці на сіті Facebook. Текст публіковала по словацькы і по русиньскы.

На Русинів не забыв ани уповномоченый влады Словацькой републікы про народностны меншыны і етнічны ґрупы Ласло Буковскый. Тот так само вже рано придав на своїм фанпейджі статус присвяченый Русинам.

Будьте горды на свою ідентіту
„Довольте мі зажелати вам достойне святкованя русиньской културы, языка і історії і наперек обмеджіням, котры тот рік приніс. Будьте горды на свою ідентіту, културу і язык,“ приговорила ся презідентка ку Русинам.

Словацька презідентка видить і соціалны проблемы, котры за їй словами в припаді Русинів суть і проблемов народностнов. Апелує на то, жебы ся вырівнавали реґіоналны розділы, котры запричінюють міґрацію за роботов а тым і ослабльованя звязків русиньской комуніты.


„Знам, же утримованя і розвиваня языковой і културной ідентіты Русинів комплікує, же найвекше заступліня маєте на северовыході Словакії, часто в найменше розвитых реґіонах. Дослідком тых нерівностей є і міґрація за роботов і з ньов повязане вылюдньованя сел. Тота проблема звыкне быти справила економічна, но в припаді Русинів іде і о проблему народностну. Бо вымушеный одход молодых ослаблює і звязкы, через котры собі комуніта утримує свою културну і языкову дідовизну. Є потребным, жебы сьме ся намагали о вырівньованя економічных розділів меджі реґіонами і про тот народностный розмір. Жебы і малы села, в котрых собі нашы сполуобчане утримують свій язык, звыкы, традіції і културу, могли жыти далше, і жебы сьме наше сполочне културне богатство могли передати далшым ґенераціям,“ написала презідентка Зузана Чапутова.

Чапутова ся Русинам не приговорила першый раз. По русиньскы подяковала за голосы уж почас презідентьскых выборів. В минувшім році загнала поздравне писмо і участникам Світового конґресу Русинів, котрый проходив у Любовняньскых купелях. Там так само звертала увагу на соціалны вопросы, котры суть про Русинів і вопросами народностныма. В септембрі 2019-го року ся в Словацькім народнім музею – Музею Русиньской културы стрітила з представителями Русиньской народностной меншыны, де ся познакомила близше з русиньскыма успіхами і проблемами.

Русины потребують школы
На Русинів не забыв ани уповномоченый про меншыны Ласло Буковскый. Як народ спід Карпат, котрый невыразно, но предці вызначно формуловав середньоевропску історію дефіновав Буковскый Русинів. У своїм статусі припомянув, же Русины потребують школы.


„Як уповномоченый влады єм мав честь за остатні рокы ліпше спознати северовыходну Словакію. Стрітити ся з представителями русиньскых орґанізацій, але і зо жытелями красных русиньскых сел. Кажда народностна меншына має свої шпеціфічны проблемы, котры собі выжадують цілены рішіня. Ідеалізованы і часто уніфікованы образы о меншынах суть лем себекламаньом. Русины про утриманя свойой ідентіты потребують школы, інштітуції, актівну языкову політіку але головно особы, котры суть на своє русинство горды,“ написав Буковскый.

Пережываня народной гордости Русинів і Мадярів є подля уповномоченого інше, но то за його словами нич основне не мінить.

„Мусиме знати, де належыме, знати свою минулость, быти гордыма на нашу комуніту і мати ясны цілі. Певно вірю, же найблизшый перепис населіня вкаже, же про Русинів тоты вартости суть важныма і надалше будуть творителями штоденных історій Словакії,“ закіншів уповномоченый.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫК
https://www.lem.fm/den-rusiniv-slovakiyi-prezidentka-apeluye-zheby-byti-hordyma-na-svoyu-identitu-upovnomochenyj-zvertat-uvahu-na-shkolstvo/?fbclid=IwAR23h5tFa5KEgdyX8Gb-nC_EIT8MXHnaD2XTdcxy2iiUCilismH4niaxRyI
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments